Hur räknar man ut standardavvikelse?

För att beräkna standardavvikelsen behöver du först ha en serie av observationer eller mätningar. Här är de steg du kan följa för att beräkna standardavvikelsen:

  • Beräkna medelvärdet (genomsnittet) för observationerna.
  • För varje observation, ta differensen mellan observationen och medelvärdet och kvadrera den differensen.
  • Beräkna medelvärdet för de kvadrerade differenserna (som kallas variansen).
  • Ta kvadratroten av variansen för att få standardavvikelsen.

Formeln för att beräkna standardavvikelsen är:

Standardavvikelse = roten ur (Summan av (observation – medelvärde)^2 / antal observationer)

Här är ett exempel för att förtydliga:

Antag att du har följande observationer: 2, 4, 6, 8, 10. Du kan beräkna standardavvikelsen enligt följande:

Beräkna medelvärdet:
Medelvärde = (2 + 4 + 6 + 8 + 10) / 5 = 6

Ta differensen mellan varje observation och medelvärdet och kvadrera den:
(2-6)^2 = 16
(4-6)^2 = 4
(6-6)^2 = 0
(8-6)^2 = 4
(10-6)^2 = 16

Beräkna variansen genom att ta medelvärdet av de kvadrerade differenserna:
Varians = (16 + 4 + 0 + 4 + 16) / 5 = 8

Ta kvadratroten av variansen för att få standardavvikelsen:
Standardavvikelse = roten ur 8 ≈ 2.83

Så i detta exempel är standardavvikelsen cirka 2.83.

Använd vår miniräknare för att räkna ut standardavvikelse.

LÄS MER  Hur räknar man ut sin löneökning i procent?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *