Kvadratrot Kalkylator – Räkna ut roten ur

Kalkylator för att beräkna kvadratroten (roten ur) ur ett angivet tal. Du matar in ett tal, och kalkylatorn beräknar och visar kvadratroten ur det talet.

Ange tal: