Hur räknar man ut medianvärdet?

Median är ett värde som delar alla värden i en storleksordning så att det mittersta värdet är själva medianen. Om det finns stor variation i tallunderlaget så kan median vara en mycket bättre indikator på ett medelvärde än vad ett faktiskt medelvärde är. 

Räkneexempel:

1 4 9 23 43 333 485

I ovanstående tillfälle är det talet 23 som är median, medan ett medelvärde i detta fall hade varit 128.

Om vi till exempel vill räkna ut hur mycket man ska begära i lön i en specifik målgrupp som till exempel undersköterskor så kan du ha en stor skillnad mellan lägsta och högsta. Då kan du få ett medelvärde som inte är helt representativt och i detta fall kan det vara bättre att använda median