Kalkylator för el-kostnad

Med denna kalkylator kan du räkna ut din ungefärliga elkostnad baserat på priset du betalar per KwH. Tänk på att det tillkommer elnätsabonnemang och eventuella fakturaavgifter från ditt elbolag.

Såhär räknar du ut din elkostnad med vår kalkylator:

  1. Ange hur många KwH du har förbrukat under tidsperioden
  2. Ange hur mycket du betalar per KwH (Du kan ha fast eller rörligt pris) – Ange i KRONOR, 483 öre blir 4,83 KR
  3. Ange din elföringsavgift i KRONOR, 28 öre blir 0,28 KR

Kalkylator räknar med energiskatt för 2024 som är 53,5 ÖRE per KwH samt moms på 25% på beloppet.

Antal KwH förbrukade i tidsperioden:
Pris per KwH i Kronor:
Pris för elöverföring per KwH i kronor: