Hur räknar man ut arean på en cirkel

Att räkna ut arean på en cirkel kan vara väldigt nyttigt att ha med sig i livet. Det finns många praktiska och teoretiska tillfällen som det kan komma till nytta, både i privatlivet och arbetslivet.


Att räkna ut en cirkels area gör man genom en enkel och smart formel.

Uträkningen är enligt följande:

Cirkelns radie * cirkels radie * π (PI)


Radien är längden från cirkelns mittersta punkt till kanten och PI är en smart matematisk konstant som motsvarar förhållandet mellan cirkelns area och cirkelns radie.


Du kan använda vår miniräknare för att räkna ut arean på en cirkel.