Kalkylator för ränta-på-ränta effekten

Med denna kalkylator kan du räkna ut ränta-på-ränte effekten. Vad innebär ränta-på-ränta effekten? Det är den effekt som räntesparande ger när du återinvesterar avkastningen på ditt kapital år efter år. Då får du ränta på den redan avkastande räntan och det ger en intressant utveckling som ofta glöms bort.

Startbelopp:
rlig rntesats (%):