Hur räknar man ut omkretsen på en cirkel?

Vid tillfällen kan det vara bra att veta hur man räknar ut omkretsen på en cirkel. Det finns många praktiska tillfällen när detta är nödvändigt, exempelvis om man ska bygga en rund uteplats och ska lägga stenplattor. Då behöver man veta antalet som behövs.

För att räkna ut omkretsen på en cirkel använder man sig av π (PI) som är matematisk konstant som visar på förhållandet mellan en cirkels omkrets och dess diameter. Talet PI är alltid 3,14.

Uträkning för en cirkel blir då följande:

Omkrets = 2 × π × radie

Använd vår kalkylator för att räkna ut cirkelns omkrets.