Addition – summan av tal

Det finns mycket att säga om addition som kan användas för enkla tal såväl som för komplexa tal, vektorer, algebraiska uttryck, vinklar och bråk. Additionen handlar i grund och botten om att lägga samman olika enheter. Här är plustecknet mycket viktigt. Addition är plus. Värdet av två eller fler termer läggs samman så att vi får en summa.

Precis som att 5+5=10 kan skrivas med symbolerna + och = så går det att säga att 5 adderat med 5 är lika med tio, eller 5 plus 5 är tio. Addition som upprepas betecknas med den grekiska bokstaven Σ som heter Sigma. Den ser du i program som Excel där du kan välja att summera många olika värden med ett klick.

Räkneexempel:
44+32 = 76

Du kan räkna ut addition med vår miniräknare.