Grafräknare

Med denna enkla grafräknare kan du rita en enkel graf för en linjär funktion.