Matematik inom olika yrken

Matematik inom olika yrken

Du drömmer om att bli pilot eller kanske designer, men hur mycket matte måste du kunna för att nå ditt mål? Det finns inget yrke som inte kräver någon form av matematiskt tänkande men det är klart att inte varje kurs och högskoleutbildning kräver avancerad matematik. Här är några vanliga yrkesområden och den matte som de kräver att du behärskar.

Jobb inom ekonomi och finans

Den som vill jobba på bank eller på annat vis inom den ekonomiska sektorn behöver en hel del matte. Inom ekonomi så används främst räknesätt som:

  • Algebra
  • Statistik
  • Kalkyler

Algebran används för att komma fram till kostnader och intäkter. Kalkyler behövs för att man ska kunna skapa modeller för tillväxt. Med statistik så kan ekonomen skapa prognoser och peka på hur troligt det är att ett visst scenario kommer att uppstå.

Matematiken behövs för att ekonomen ska kunna fatta beslut. Inte bara vad gäller marknader och aktier. Ta ett sjukhus som exempel. Det kan behöva information om statistisk risk för dödsfall av olika sjukdomar för att komma fram till när dyrare operationer ska sättas in.

Industrijobb

På industrigolven så används det också en hel del matte. En vanlig verkstadsoperatör behöver ha grundläggande förståelse för matematiska ämnen som:

  • Algebra
  • Geometri
  • Trigonometri.

De som jobbar med programmering av maskiner behöver djupare kunskap. Det är viktigt att förstå hur man läser av decimaler och procentenheter för att arbetet med produktion och design ska kunna fortgå.

Designers

Design är ett stort område. Du kan jobba med design av mjukvara, hårdvara, apparater, kläder eller kanske möbler. Oavsett vilken typ av design det rör sig om så kommer flera matematiska områden att bli viktiga. Ett sådant är skala. Det gäller att förstå förhållandet mellan det som syns på skärmen, där en produkt eller plan utvecklas, och verkligheten.

Ingenjörer och forskare

Ingenjörer måste lära sig särskild ingenjörsmatte för att kunna jobba på ett effektivt sätt. Beroende på område så kan det bli en särskild typ av matematik som är både teoretisk och praktisk.

Den som ska jobba med att utveckla patent och hitta tekniska lösningar måste förstå matematiken på ett djupgående sätt. Ibland så kan det behövas kunskap som formler vars enda syfte är att göra andra matematiska formler begripliga. Matten används som ett redskap för att analysera och klargöra.

Jobb inom medicin

Det är välkänt att den som vill bli läkare också måste vara bra på matematik. Läkare använder sig praktiskt av matematiska instrument som grafer för att beskriva en patients sjukdomstillstånd. Det är vanligt att jämföra med procent, diagram och statistik för att komma fram till bästa behandlingsplan. Utvärdering av prognos och utveckling görs med den här typen av matematik.

Den som vill jobba med att utveckla mediciner måste också jobba med formler och mer avancerad matematik. Så även den som jobbar som apotekare och som får blanda medicinerna som vi litar på för att bli friska. Om det inte blandas på rätt sätt i enlighet med den matematiska formel för andel medicin och vatten som ges så kan medicinen som erbjuds bli livsfarlig!

Använd vår kalkylator för att göra dina uträkningar.