Subtraktion – beskriver skillnaden

Subtraktion representeras av minustecknet. Det här är motsatsen till addition. Med subtraktion så får vi veta vad skillnaden, det vill säga differensen mellan två tal. Det här beskriver vi som ett tal minus ett annat, till exempel 10 – 5. I det här exemplet så är 10 minuend och 5 är subtrahend. Det är minustecken som skiljer de två olika termerna åt.

Differensen kan vara positiv eller negativ. Om subtrahend är större än minuend så blir differensen negativ. Tvärtom så blir den positiv. I exemplet 10-5 så blir differensen 5. Om vi vänder på detta och skriver 10-5=5 omvänt så får vi 5+5=10, det vill säga addition.

Räkneexempel:
84-15 = 69

Du kan räkna ut subtraktion med vår kalkylator.