Kalkylera moms – Räkna ut momssatsen

Med denna kalkylator kan du räkna ut momsen på ett belopp. Du anger beloppet exklusive moms och kalkylatorn räknar sedan ut momsbeloppet. Du kan välja mellan olika momssatser.

Belopp (exkl. MOMS):
Välj MOMS-sats: