Multiplikation – gånger

Multiplikationen tillhör också aritmetiken. Det vanligaste tecknet för multiplikation är x men ibland så används också den halvhöga punkten vilket det svenska språkrådet rekommenderar. Multiplikation går ut på att ett tal gångras ett visst antal gånger. Talen som multipliceras med varandra kallas för faktorer eller multiplikander.

Resultatet av en multiplikation är en produkt. Det är viktigt att lära sig multiplikationstabellen, 1 till 10. Det gör det mycket lättare att snabbt räkna ut multiplikationer såväl som att förstå division. Det finns en hel del kuriosa omkring multiplikationstabellen som till exempel att alla tal i nians tabell blir 9 om du slår samman de två siffrorna (18, 27, 36 och så vidare).

Räkneexempel:
8×8 = 64

Du kan räkna ut multiplikation med vår miniräknare.