Tidtagarur och stoppur – mäta hur lång tid som går mellan aktivering och avaktivering.

Med vårt tidtagarur/stoppur kan du enkelt mäta hur lång tid som går mellan du aktiverar och avaktiverar tidtagaruret. Du kan välja att stoppa uret och återställa det för att mäta en ny tidsperiod.

00:00:00.000