Miniräknarens historia

Miniräknarens historia

Vad vore livet utan miniräknare? Det är inte bara vanliga lekmän som behöver miniräknaren för att snabbt komma fram till ett tal. Avancerad forskning går mycket snabbare med hjälp av maskinerna som kan utföra komplicerade räknestycken på nolltid. Men hur började det? Här ska vi se lite närmre på miniräknarens historia.

Den första miniräknaren

Den första miniräknaren var en kulram. Det här är ett verktyg som idag ses som en leksak till små barn som med kulorna kan öva på färg såväl som på nummer. Kulramen användes av köpmän, bönder och fiskare som behövde ett verktyg för att hålla bättre koll på kvantiteter inom handeln.

Kulramen var den miniräknare som användes flitigast världen över fram till 1600-talet. Faktum är att det än idag finns kulturer som nyttjar ramen av trä med kulor som kan flyttas på stänger åt vänster eller åt höger för att forma rader och grupper.

Räknestickan

1662 så uppfann William Archard en mer avancerad version av räknestickan, slide rule på engelska. Den första räknestickan uppfanns av William Oughtred år 1622. Den kombinerade två skalor med logaritmer. Det gjorde det möjligt att utföra division och multiplikation utan huvudräkning. Det mekaniska verktyget är faktiskt fortfarande populärt för numeriska beräkningar om ingen modern miniräknare finns att tillgå.

Den första automatiska kalkylatorn

Den första automatiska kalkylatorn utvecklades i början av 1620-talet. Kalkylatorklockan kunde addera eller subtrahera nummer med 6 siffor. Den användes för att räkna ut astronomiska tabeller.

Under 1640-talet så utvecklade Blaise Pascal sin Pascaline, en aritmetikmaskin. Det var en maskin som kunde addera och subtrahera två nummer direkt. Den kunde också utföra multiplikation och division genom upprepad addition eller subtraktion.

1822 så uppfann Charles Babbage en differensmaskin. Det här var en automatisk mekanisk kalkylator som togs fram för att göra tabeller över polynomer. Maskinen var en stor hjälp då den erbjöd de matematiska funktioner som ingenjörer, forskare och navigatörer har behov av.

Första kalkylatorn med knappar

Den första miniräknaren som hade knappar med nummer kom år 1844. Den kallades för en compometer och till skillnad från tidigare mekaniska kalkylatorer så var detta en maskin som drevs med knappar. Den här kalkylatorn följdes av flera olika mekaniska versioner som klarade mer eller mindre avancerade räknestycken.

De elektroniska miniräknarna

I takt med att maskiner skapades för att drivas med el så blev det också populärt med elektroniska räknemaskiner. IBM tog fram en stor transistorkalkylator år 1954, och 3 år senare så kom deras kommersiella IBM 608 kalkylator. Det var en stor möbel och inget som man kunde hålla i handen för att göra snabba uträkningar. I samma veva så utvecklade Casio en kompakt miniräknare. Den kan dock inte jämföras med det som vi ser som kompakta miniräknare idag den byggdes nämligen in som en del av ett skrivbord.

Handhållna miniräknare kom mot slutet av 1960-talet.  De var rätt så klumpiga och erbjöd egentligen bara de fyra huvudsakliga räknesätten. Under 1980-talet så kom det mer avancerade miniräknare bland annat från Casio. Åren som följde så uppdaterades layout och grafik så att miniräknaren blev ännu enklare att använda sig av. Solceller lades in så att miniräknaren kunde ladda sig själv.

Idag så har du med största sannolikhet en smartphone som innehåller miniräknarappar som är otroligt avancerade och exakta. Numera så går det också att använda sig av virtuella miniräknare online.