Hur räknar man ut relativ frekvens?

För att räkna ut relativ frekvens använder du följande formel:

Relativ frekvens = Antal observationer av en viss kategori / Totalt antal observationer

Låt oss ta ett exempel för att förtydliga. Anta att du har en datamängd med följande kategorier och antal observationer:

  • Kategori A: 20 observationer
  • Kategori B: 35 observationer
  • Kategori C: 45 observationer


För att beräkna relativ frekvens för varje kategori delar du antalet observationer av kategorin med det totala antalet observationer:

Relativ frekvens för kategori A = 20 / (20 + 35 + 45) = 20 / 100 = 0,2 eller 20%
Relativ frekvens för kategori B = 35 / (20 + 35 + 45) = 35 / 100 = 0,35 eller 35%
Relativ frekvens för kategori C = 45 / (20 + 35 + 45) = 45 / 100 = 0,45 eller 45%

Så i det här fallet är den relativa frekvensen för kategori A 20%, för kategori B 35%, och för kategori C 45%.

Den relativa frekvensen används för att visa andelen av totalen som en viss kategori utgör. Den hjälper till att förstå fördelningen och proportionerna av olika kategorier i en datamängd.

LÄS MER  Hur räknar man ut reaktionssträcka?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *