Hur räknar man ut diameter på en omkrets?

För att räkna ut diametern av en cirkel baserat på omkretsen kan du använda formeln för omkretsen av en cirkel och lösa för diametern. Formeln för omkretsen av en cirkel är:

Omkrets = π * Diameter

Genom att omarrangera formeln kan du lösa för diametern:

Diameter = Omkrets / π

För att beräkna diametern av en cirkel, dela omkretsen av cirkeln med värdet av pi (π), som ungefär är 3.14159. Om du har omkretsen av cirkeln till hands kan du helt enkelt dela omkretsen med pi för att få diametern.

Till exempel, om omkretsen av cirkeln är 20 enheter, skulle du räkna ut diametern enligt följande:

Diameter = 20 / π

Diameter ≈ 20 / 3.14159

Diameter ≈ 6.37 enheter (avrundat till två decimaler)

Så i detta exempel skulle diametern av cirkeln vara ungefär 6.37 enheter baserat på omkretsen 20 enheter.

Du kan använda vår kalkylator för att räkna ut diametern på en omkrets.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *